Tudományos rendezvények | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Tudományos rendezvények

Innovation and Business Analytics in the Workplaces of the 21th Century - Challenges for Research, Business and Policy

2018. november 9-10.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar az Ohio University Üzleti iskolájával közösen tudományos konferenciát szervezett 2018. november 9 és 10 között. A konferencia célja kettős volt, egyrészről a két kar közötti hosszú, immár majdnem 30 éves együttműködési kapcsolat egy újabb találkozási pontja, másrészről pedig lehetőséget teremtett a karok közötti partneri viszony elmélyítésére kutatási együttműködések létrehozásával.

További részletek

I. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia - „Vezetés és szervezés a 21. században”

2018. június 7-8.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar kiemelkedő formátumú kutatója és oktatója volt dr. Farkas Ferenc Professzor Úr (1949-2016), akinek hazai és nemzetközi tudományos kutatásai, publikációi és órai előadásai érintették a menedzsment számos irányvonalát. Konferenciánk Professzor Úr szellemi örökségét kívánja hosszú távon ápolni és fenntartani, így kapcsolódva dr. Farkas Ferenc munkásságához. Az esemény fő szervezője Karunk Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete.

További részletek

Társadalomtudományok a gazdasági-társadalmi fejlődés szolgálatában

2018. április 21.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara 2018.április 21-én workshopot szervez Társadalomtudományok a gazdasági-társadalmi fejlődés szolgálatában címmel, amelyen a hazai tudományos élet elismert szereplői négy szekcióban vitatják meg a 21. századi tudományos-technológiai, társadalmi és gazdasági trendek legfőbb kérdéseit, illetve a társadalomtudományok szerepét azok megválaszolásában. A rendezvény részletes programja a következő linken érhető el, minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

További részletek

I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia

2018. március 23.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Marketing és Turizmus Intézete első alkalommal - 2018. március 23-án rendezi meg a Nemzetközi Turizmusmarketing Konferenciát. A konferencia elsődleges célja, hogy a turizmus és a marketing kapcsolatára fókuszálva teret adjon a két tudományterület oktatásában és kutatásában résztvevő munkatársak szakmai gondolatainak, gondjainak, tapasztalatainak és kutatási eredményeinek megismerésére. Továbbá egyfajta találkozási alkalmat kíván teremteni a két terület művelőinek, hogy párbeszéd indulhasson meg közöttük. 

További részletek

Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium

A fogyasztás kérdéskörének elméleti vizsgálatával és a fogyasztás alakulásának kutatásával számos tudományterület foglalkozik. A témában felhalmozott tudományos ismeretek, modellek, kutatási eredmények azonban legtöbbször nem lépik át az adott tudományterület határait, és ez nem kedvez a szinergikus hatások létrejöttének, a diszciplínák közötti átjárásnak és az interdiszciplináris eredmények megszületésének. Ezt az akadályt kívánja megbontani a Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium sorozat, amelynek célja, hogy különböző szempontok mentén vizsgálva megtörténjen a fogyasztásról szóló kutatások számbavétele, és elinduljon a multidiszciplináris párbeszéd az egyes tudományágak képviselői között.

Papp László Számvitel Verseny

A konferenciával egybekötött verseny első alkalommal 2008-ban került megrendezésre. Az eseménynek a szakmai program megteremtésén kívül célja volt, hogy méltó emléket állítson a Közgazdaságtudományi Kar korábbi dékánjának, Dr. Papp Lászlónak, aki ekkor töltötte volna be 70. életévét.
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának és a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium célja a versennyel, hogy találkozási lehetőséget és színvonalas megmérettetést biztosítson a számviteli és vállalati pénzügyi területek iránt érdeklődő, határokon innen és túlról érkező egyetemisták és főiskolások számára.

További részletek

Pécsi Pénzügyi Napok

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete és a Penta Akadémia Alapítvány a hagyományokhoz híven minden évben megrendezi a Pécsi Pénzügyi Napokat a Közgazdaságtudományi Karon. A szakmai rendezvény kiemelt célja, hogy a hallgatóknak, oktatóknak, pénzügyi-számviteli szakembereknek, vállalkozások vezetőinek „házhoz hozza” a szaktudást, információt, kapcsolatrendszert, kommunikációs- és érdekérvényesítési lehetőséget.

Barabási Albert László: Behálózva – hálózatelmélettől a kontrollig

Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben? Az emberi társadalomban is, a világban is minden mindennel összefügg, egy bonyolult, mindent átszövő hálónak a része. A hálózatok tudománya az utóbbi másfél évtizedben igen látványos fejlődésen ment keresztül és kiderült, hogy a természetben és a társadalomban megjelenő hálók zöme – pl. egy kereskedelmi, villamos-energia, közlekedési hálózat, vagy akár a fehérjék, sejtek hálózatai – sokkal inkább hasonlít egymáshoz, mind azt valaha is remélhettük volna, és viselkedésük leírható néhány egyszerű törvénnyel. A szerkezet mellett a hálózatok fejlődésének dinamikáját is jobban megismertük, azonban egy érdekes és sok kihívást tartogató terület a hálózatok ellenőrzésének, kontrolljának kérdésköre. A világunkban meglévő hálózatok valódi természetének megértésével olyan, az emberiséget foglalkoztató kérdésekben kerülhetünk közelebb a válaszhoz, mint a vírusok leküzdése, a gazdasági válságok kezelése, a terrorizmus visszaszorítása.

További részletek

ViaFuturi konferencia

A ViaFuturi konferenciák 2005-ben kezdődtek, az IME (Interregionális Megújuló Egyesület Klaszter) kezdeményezésére és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar aktív közreműködésével. A konferenciák az energia – energiahatékonyság – megújuló energiák – fenntarthatóság – közösségek témák köré szerveződnek, és azok más-más hangsúllyal, más-más aspektusban kerülnek bemutatásra.

A 2014-es Via Futuri – Nemzetközi Konferencia, Fenntarthatóság – Versenyképesség – Regionális fejlődés további részletei

Pécsi MKE Doktorandusz Műhely

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE) és Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2013 óta doktorandusz műhelyt rendez Pécsett. A Nyári Műhely célja, hogy lehetőséget teremtsen a Magyarországon működő közgazdasági doktori iskolák doktoranduszai illetve doktorjelöltjei számára önálló kutatási eredményeik bemutatására, azok megvitatására szakmai közönséggel, köztük az adott témában különösen jártas felkért hozzászólókkal, inspirálva ezzel a további kutatómunkát, és segítve minél színvonalasabb doktori értekezések elkészültét. A résztvevők "hagyományosan" a tágan vett közgazdaságtan körébe tartozó még nem publikált tanulmányt mutatnak be.

Szervezőbizottság: Kőrösi Gábor (MKE elnök); Horváth Ágnes, Horváth Áron, Muraközy Balázs, Vincze János (MKE elnökség); Schepp Zoltán, Varga Attila (PTE) 

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább