Gyógyfürdők és gyógyhelyek versenyképességi tényezőinek vizsgálata Magyarországon és Közép-Európai régiókban | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gyógyfürdők és gyógyhelyek versenyképességi tényezőinek vizsgálata Magyarországon és Közép-Európai régiókban

A 106283. számú projekt

Kutatás vezetője:

Dr. Bakucz Márta egyetemi docens, KRTI KTK PTE – vezető kutató

Kutatás résztvevői: 

Bozóti András, PhD-hallgató, KRTI KTK PTE - kutató,
Pótó Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd, PTE BTK Szociológia Tanszék, vezető kutató,
Clifford Chadwick (anyanyelvi lektor).

Összesen: 4 résztvevő

A kutatás időtartama: 2012.szeptember 1. – 2015. augusztus 31.

Források:

OTKA pályázat (K)

Kutatás célja:

A kutatás a turizmus versenyképességi vizsgálatokkal és az egészségturizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalom szintetizálásával és a – turizmuskutatások széles körében hasznosítható módszertant adó – egészségturisztikai versenyképességi index (EVI) kidolgozásával hozzájárul a hazai egészségturisztikai fejlesztések értékeléséhez és jövőbeli kilátásainak mérlegeléséhez. Ez utóbbi lehetővé teszi az EVI kiterjesztését olyan célterületekre, amelyek vagy már rendelkeznek fürdővel vagy tervezik létesítését Magyarországon, illetve a más versenytársként számbavehető közép-európai régióban.

A kutatás fő hipotézise: A jelentős hazai termálvíz készlet hatékony egészségturisztikai célú hasznosításához elengedhetetlenül szükséges egy versenyképességi index kimunkálása, amely segítségével nyomon követhető a szektor résztvevőinek helyi, regionális és kiterjedtebb térségi teljesítménye. Ezzel lehetővé válik a hálózatosodás, az együttműködve versenyzés és az ágazati szereplők jobb teljesítménye, nemzetgazdasági szintű magasabb szintű elismertsége.

A kutatás során folytatott preferenciavizsgálat a kutatási módszertant színesíti és egyúttal komplex vizsgálatok és összehasonlító elemzések lefolytatására is lehetőséget nyújt. A projekt további hozadéka a turizmuskutatások és a felsőoktatás területén hasznosítható fogalmi útmutató és az egészségturisztikai versenyképességi vizsgálatok releváns irodalmának jegyzéke. A kutatási terepként kiválasztott magyar régiókban lévő gyógy- illetve termálfürdővel rendelkező települések felsorolása és osztályozása további felmérések bázisa lehet, valamint az ilyen irányú fejlesztéseket középtávon tervező desztinációk azonosítására is szolgál hazai és nemzetközi viszonylatban, elsősorban a környező közép-európai régiókban.

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább