A régió egyetemi versenyképességének fejlesztése | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

A régió egyetemi versenyképességének fejlesztése

Cím:

A Dél-Dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése

Honlap:

http://4kki.pte.hu/

Időhorizont:

2011.05.01-2013.07.31. (hosszabbítással)

Forrás:

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002

Kutatás-vezető:

Dr. Varga Attila (4. KKI)

Résztvevők száma (kutatásvezetőn kívül):

40 fő kutató

Téma:

A kutatás arra törekszik, hogy a környezetvédelmi-környezetgazdálkodási elvek (és azok közül kiemelten az energia hatékonyság) hogyan érvényesíthetők az urbánus és rurális térségekben és azok hogyan hangolhatók össze a modern építészet, az energiagazdálkodás és a komplex vidékfejlesztés feladataival. A munkacsoportok összehangolt témái lehetőséget nyújtanak a Dél-dunántúli régió egészének (város – vidék) vizsgálatára.

KTK munkacsoportok

Dr. Buday-Sántha Attila Professzor vezetésével a Rurális térségek erőforrás potenciáljának és hasznosításának vizsgálata valósul meg. A kutatás a Dél-Dunántúlon regionális szinten, esetenként kistérségekre bontva kívánja felmérni a rurális térségek természeti és gazdasági potenciáljának méretét, a környezettudatos és ökohatékony alternatív energiatermelés lehetőségeit, a meglévő potenciálok energiahatékony gazdaságfejlesztési módjait. A kutatás kiterjed a terület használatnak, a termelési lehetőségeknek, valamint az eddig alkalmazott gazdaságfejlesztési megoldásoknak a vizsgálatára és ennek alapján a jövőbeni környezettudatos fejlesztési lehetőségek meghatározására. A potenciál vizsgálat fontos részét képezi a turisztikai lehetőségek. 

A Dr. Mellár Tamás által vezetett munkacsoport Az alulról építkező vidékfejlesztés lehetőségeit kutatta. A kutatás alapvető célja a vidékfejlesztés hatékony módszereinek megtalálása volt, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre, amelyeknél igen alacsony a jövedelemtermelő és megtartó képesség. Ezeken a területeken jelentős és maradandó változást (felzárkózást) csak akkor lehet elérni, ha az adott térség a kezdeti külső segítségek után saját lábra áll, kvázi önfenntartóvá válik jövedelmi szempontból. A Sellyei kistérség polgármestereinél lezajlott kérdőívezés és interjúkészítés segítségével végrehajtott adatfelmérést követően a statisztikai adatbázisokkal történt összevetés és kiegészítés alapján egy térségi működési modell felvázolására került sor. 

A Dr. Ulbert József docens vezette Korszerű építészeti és energiahasznosítási megoldások gazdaságossági vizsgálata munkacsoport célja egy tágabb tudományterület, a mérnöki gazdaságtan egy speciális szegmensének, a korszerű, fenntartható építészeti megoldásoknak gazdaságossági vizsgálata. A téma teljes körű feltérképezése szükségessé teszi azoknak a folyamatoknak a vizsgálatát, melyek kikényszerítették az építészeten belül jelenleg is zajló szemléletváltást. Az emberi cselekedetek, az építő-romboló tevékenységek mára a környezet oly mértékű pusztítását eredményezték, mely rendszerszinten követelt válaszlépéseket. Az építészetben létrejövő új irányzat alapvetően meghatározza, hogy milyen épületeket hozzunk létre, milyen anyagból, milyen energiafelhasználással. 

A Dr. Varga Attila vezette munkacsoport vizsgálatának középpontjában Az organikus regionális gazdaságfejlesztés lehetőségei a Dél-Dunántúlon áll, célja alternatív gazdaságfejlesztési koncepciók magyarországi alkalmazási lehetőségeinek feltárása. A kutatások során két elgondolásra fókuszál: a „Kék gazdaságra” és az alulról építkező helyi gazdaságfejlesztésre. A Kék gazdaság kutatások magukban foglalják a Kék-gazdaság innovációk regionális gazdasági hatásait elemző számszerűsített általános egyensúlyi (CGE) modell felépítését, amely magyarországi elemzésekben kerül hasznosításra, illetve a Kék gazdaság típusú innovációk feltárását nemzetközi szabadalmi adatok alapján. Az alulról építkező gazdaságfejlesztéshez kapcsolóan a kutatás a vállalkozói együttműködések, az élelmiszertermelés és forgalmazás, valamint a helyi energiaellátás átalakításának lehetőségeit vizsgálja hazai kistérségekben. 

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább