Könyveink | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Könyveink

Az elmúlt időszakban megjelent könyveink:

2018

Ulbert József (Szerk.):
Vállalati Pénzügyek Kézikönyv

2016

Hoóz István:
A demográfia oktatása a jogász- és a közgazdászképzésben

2015

Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet:
Nemzetközi marketing

2013

Kovács Kármen:
Kutatási és publikálási kézikönyv
nem csak közgazdászoknak

2012

Veres Zoltán, Fojtik János:
A nagy túlélő
Rekettye Gábor:
Marketing a magyar kisvállalatoknak
Borgulya István:
Optimalizálás evolúciós számításokkal
Törőcsik Mária:
Vásárlói magatartás

2011

Hanyecz Lajos
Modern Vezeteői Controlling
Gazdálkodás-Menedzsment
Saldo Zrt., Budapest, 2011
Rekettye Gábor:
Multidimenzionális árazás
Akadémiai kiadó, Budapest, 2011.
Báncsai Edit - Novák Péter (szerk.):
Online üzlet és marketing
Akadémiai kiadó, Budapest, 2011.

2010

Törőcsik Mária - Kuráth Gabriella (szerk.):
Egyetemi marketing
marketing a felsőoktatásban
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2010.
Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota:
Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben
Akadémiai kiadó, Budapest, 2010.
Karoliny Mártonné - Poór József:
Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
Rendszerek és alkalmazások
Complex Kiadó, Budapest, 2010.

2009

Trebits Anna - Fischer Márta:
EU English - Using English in EU Contexts with English-Hungarian EU Terminology
Klett Kiadó, Budapest2009.
Hanyevz Lajos:
Controlling és üzleti tervezés
SALDO ZRT., Budapest, 2009.
Kovács Kármen:
A divattermékek fogyasztása és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
Kaposi Zoltán:
Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai 1743-1848
Czupi Kiadó, Nagykanizsa, 2009.
Varga Attila (ed.):
Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy
Edward Elgar Publishing, 2009.
Poór József - Bóday Pál - Kispál-Vitai Zsuzsanna (eds.):
Trendek és tendenciák a Kelet-Európai emberi erőforrás menedzsmentben
Selye János Egyetem, Komárom, 2009.
Gazdag László:
Magyarország úttévesztése
(A rendszerváltás gazdaságtana)
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2009.
Poór József:
Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment
Complex Kiadó, Budapest, 20
Rekettye Gábor - Fojtik János:
Nemzetközi marketing
Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, újbóli kiadás, 2009.
Rekettye Gábor - Hetesi Erzsébet:
Kínálatmenedzsment
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
(A jog és közgazdaságtudomány területén a 2009 évi Akadémiai Nívódíj nyertese)
Varga Attila:
Térszerkezet és gazdasági növekedés
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009

2008

Rekettye Gábor:
Kisvállalati marketing
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - László Gyula - Poór József (szerk.):
Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
Complex Kiadó, Budapest, 2008.

2007

Borgulya Ágnes - Somogyvári Márta:
Kommunikáció az üzleti világban
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.
Muráth Judit - Ágnes Oláh-Hubai (szerk.):
Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens
Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting
2007, Wien: Praesens
Poór József (szerk.):
Rugalmas ösztönzés-rugalmas juttatások
második kiadás
Complex Kiadó, 2007, Budapest
Rekettye Gábor:
Kisvállati marketing
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.
több info
Varga József - Varró Zoltán
Gazdaságmatematika II.
PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007.
Temesi József - Varró Zoltán:
Operációkutatás
Aula Könyvkiadó, Budapest , 2007.
Herich György:
Adótan I.
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2007.
Herich György et al.:
Adó 2007
Teszt és Példatár
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2007.

2006

Ágnes Borgulya - Judit Mátyás - Eszter Gradwohl:
EPHRAS
Rokus Založba, Ljubljana, 2006.
Fojtik János - Veres Zoltán:
Elnyújtott élvezet...?
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.
Komlósi Sándor:
Gazdaságmatematika I.
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2006.
Muráth Judit:
Szakfordítás és segédeszközök
Válogatott tanulmányok a szakfordítás, a kontrasztív lexikológia, a lexikográfia és a terminológia témaköréből
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2006.
Herich György et al.:
Adó 2007
- magyarázatok
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.
Herich György et al.:
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállakozási szak - 2006
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.
Herich György:
Nemzetközi adótervezés
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006
Herich György:
Nemzetközi adózás
Adózás az európai Unióban
II. átdolgozott kiadás
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.
Herich György:
Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció
Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.
Poór József:
Cartea in limba romana
Olimp, Bukarest, 200

2005

Nicolas Hadjusavvas - Sándor Komlósi - Siegfried Schaible (Eds.):
Handbook of Generalized Convexity and Generalized Monotonicity
Springer, NewYork, 2005.
Muráth Judit - Hubainé Oláh Ágnes (szerk.):
A XXI. század kihívásai a szakfordítóképzésben
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2005.
Poór József:
A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
Karoliny Mártonné - Lévai Zoltán - Poór József (szerk.):
Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban
Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2005.
Poór József (szerk.):
Rugalmas ösztönzés - rugalmas juttatások
Complex Kiadó, Budapest, 2005.
Ágnes Borgulya (ed.):
The Enlarged EU: cross-cultural and communications aspects
University of Pécs Faculty of Business and Economics, Pécs, 2005.
Rekettye Gábor - Piskóti István, Józsa László, Veres Zoltán:
Döntésorientált marketing - Decision-oriented Marketing
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
részletesen

2004

Borgulya Istvánné (szerk.):
Kultúraközi, szakmai és szervezeti KOMMUNIKÁCIÓ
PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.
Barakonyi Károly:
Stratégiai döntések
Strategy-XL Bt., Pécs, 2004.
Barakonyi Károly - Borgulya Istvánné :
Stratégiaalkotás III.
Vállalati kultúra
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
Barakonyi Károly:
Rendszerváltás a felsőoktatásban
Bologna-folyamat, modernizáció
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
Borgulya István:
Evolúciós algoritmusok
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.
Borgulya Istvánné -Sümeginé Dobrai Katalin - Jacob Renate - Mátyás Judit:
Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004.
Farkas Ferenc:
VÁLTOZÁS-menedzsment
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004.
Gazdag László:
A teremtés titka
Alexandra, Pécs, 2004.
Herich György:
Adó 2004
Teszt és Példatár
PENTA UNIÓ, Pécs, 2004.
Herich György:
Adótan I.
PENTA UNIÓ, Pécs, 2004
Jarjabka Ákos:
Tanári kézikönyv a Menedzsment alapjai 1-2. tárgyakhoz
PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.
Jarjabka Ákos:
Módszertani- és szemelvénygyűjtemény a Menedzsment alapjai 1. tárgyhoz
PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.
Jarjabka Ákos:
Módszertani- és szemelvénygyűjtemény a Menedzsment alapjai 2. tárgyhoz
PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.
Kaposi Zoltán:
A 20. század gazdaságtörténete
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.
Dudás Ferenc-Karoliny Mártonné - László Gyula - Lévai Zoltán - Poór József:
Bevezés a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe
Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004.
Rekettye - BERÁCS - LEHOTA - PISKÓTI szerk.:
Marketingelmélet a gyakorlatban
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004
Gábor Rekettye - József Berács - József Lehota - István Piskóti (Eds.):
Marketing Theory and Practice
A Hungarian Perspective
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
Attila Varga - Hans Joachim Schalk:
The economic effects of EU Community Support Framework interventions
An ex-ante impact analysis with EcoRET, a macroeconomic model for Hungary
University of Münster, Münster, 2004.

2003

Barancsuk János - Oroszi Sándor - Varga Attila (szerk.):
Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére
PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2003.
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József - László Gyula:
Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.
Fojtik János - Rekettye Gábor:
Nemzetközi marketing
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003.
Herich György:
Nemzetközi adótervezés
PENTA UNIÓ, Pécs, 2003.
Herich - Claus - Heinczinger - Pálszabó - Rados - Rencz - Szakall - Vékási:
Adótervezés II.
Magyarország
PENTA UNIÓ, Pécs, 2003.
Herich - Selchert:
Németország adórendszere
PENTA UNIÓ, Pécs, 2003.
Horváth Gyula (szerk.):
A Kárpát-medence régiói 1.
Székelyföld
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003.
Karoliny Mártonné Dr Csetneki Zsuzsanna:
Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.
Tibor Kiss:
Business Simulation Challenge -
a Green Business Simulation
University of Pécs, Pécs, 2003.
Judith Muráth:
Zweisprachige Fachlexikographie
Pécser Beiträge zur Sprachwissenschaft 5.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

József Poór - Andrew Gross:
Management Consultancy in an Eastern European Context
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

Rekettye Gábor:
Az ár a marketingben
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.
Törőcsik Mária:
Fogyasztói magatartás
TRENDEK
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

2002

  Borgulya Istvánné - Sümeginé Dobrai Katalin - Somogyvári Márta:
Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung
Gyakorló könyv gazdasági nyelvvizsgára készülők számára
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2002.
Bányai Edit - Eszes István:
Online marketing
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.
Buday-Sántha Attila:
Környezetgazdálkodás
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
Dr. Hanyecz Lajos - Dr. Gyulai László - Járosi Péter - László Csaba:
Bevezetés a kis- és középvállalkozások pénzügyi modellezésébe
(kézirat)
UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002.
Dr. Herich György:
Adótan II.
Nemzetközi adózás
PENTA UNIÓ, Pécs, 2002.
Dr. Herich György:
Nemzetközi adózás
Adózás az Európai Unióban
PENTA UNIÓ, Pécs, 2002.
Hoványi Gábor:
Menedzsment-meditációk
KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2002.

2001

Bélyácz Iván:
Befektetés-elmélet
Pécsi Tudományegyetem Kiadó, 2001, Pécs
Bányai Edit - Bőgel György - Csuhai Imre - Eszes István - Horn András - Horn Gábor - Radnai Márta:
Elektronikus kereskedelem
VÁLLALKOZÓKNAK DIÁKOKNAK ÉRDEKLŐDŐKNEK
Krea Kft., 2001, Budapest
Buday-Sántha Attila:
Agrárpolitika - vidékpolitika
A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió
Dialóg Campus Kiadó, 2001, Budapest-Pécs
Dr. Farkas Ferenc - Dr. Poór József:
Nemzetközi menedzsment
KJK-KERSZÖV Kiadó, 2001, Budapest
Horváth Gyula:
Európai regionális politika
Dialóg Campus Kiadó, 2001, Budapest-Pécs
Horváth Gyula:
Regionális támogatások az Európai Unióban
Osiris Kiadó, 2001, Budape
Dr. Poór József (és szerzői kollektívája):
Menedzsment tanácsadási kézikönyv
KJK-KERSZÖV Kiadó, 2001, Budapest
Rappai Gábor:
Üzleti statisztika Excellel
Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben
Központi Statisztikai Hivatal, 2001, Budapest

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább