Letölthető tanulmányok | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Letölthető tanulmányok

2014 2014 1. szám 2014 2. szám 2014 3. szám 2014 4. szám 2014. Különszám I.          2014. Különszám II.         
2015 2015 1. szám 2015 2. szám 2015 3. szám 2015 4. szám                    
2018         2018. Különszám I.       

Marketing & Menedzsment

 

2014

2014 1. szám     

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

"Fogyasztói magatartás

Eisingerné Balassa Boglárka – Józsa László

A mozaikcsaládok fogyasztási döntései

Huszka Péter

Egy empirikus kutatás eredményei a bécsi Wirtschaftsuniversität-en (WU) és a győri Széchenyi Egyetemen, avagy néhány gondolat az

Balló Zsófia

Empirikus eredmények a fogyasztók kereskedelmi márkákkal kapcsolatos attitűdjéről a napi fogyasztási cikkek piacán

Ásványi Katalin

A komolyzenére irányuló CSR vállalati megítélése – vállalati attitűdvizsgálat Q-módszerrel

Kincsesné Vajda Beáta

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése

Vágási Mária – Munkácsi Noémi – Grőger Nóra

Adalékok a marketing termékklasszifikációjához – műszaki fogyasztási termékek esete

Shelja Jose Kuruvilla – Roopam Gosain

Retail store signage: English or local language?

Tomcsányi Pál akadémikus 90 éves

 

2014 2. szám     

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven           

Pozsgai Gyöngyi

A külföldi hallgatók egyetemválasztási szempontjainak a szerepe a PTE nemzetközi vonzerőfejlesztésében

Duga Zsófia

A hazai felsőoktatási intézmények által működtetett alumni rendszer sajátosságai

Törőcsik Mária - Szontágh Krisztina - Horváth Ádám

PhD-hallgatói közösség a sikeres fokozatszerzés elősegítése érdekében

Imreh-Tóth Mónika - Lukovics Miklós

Egyetemközpontú vállalkozásfejlesztés elmaradott térségben: negyedik generációs egyetemi funkciók?

Kovács Kármen

A közép- és kelet-európai országok reklámráfordításának makroszempontú elemzése

Juhász István

Kínai munkavállalók motiválásának vezetői kihívásai - kulturális sajátosságok, mint korlátok, és mint lehetőségek

Könyvismertetés

 

2014 3. szám     

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

Köszöntés (Fojtik János)

Gyulavári Tamás – Malota Erzsébet

Az énképilleszkedés-elmélet szerepe a fogyasztók turisztikai desztinációértékelésében

Hetesi Erzsébet

Marketing megújulás – Beszámoló a Marketing Oktatók Klubja 20. országos konferenciájáról

Kenesei Zsófia – Bernschütz Mária

A zöldmarketing alkalmazásának lehetőségei a reklámokban

Dudás Katalin – Szakó Tímea

Az önkéntes egyszerűsítők fogyasztói magatartása – Az ökofalvak esete

Ercsey Ida

Közös az értékteremtés a kulturális szektorban?

Artem Eremin, Ákos Nagy

Advertising results in economic growth - a new methodological perspective

Vetőné Mózner Zsófia

Az élelmiszer-fogyasztás szerkezete és környezeti hatása Magyarországon

 

2014  4. szám    

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

Kedves Olvasó! – Elköszöntő (Fojtik János)

Kozák Ákos

A magyar piackutatás huszonöt éve, benne a GfK Hungária 1989-2014 közötti története

Tóth Beatrix – Bányai Edit

Közösségi CRM. A közösségi média hatása az ügyfélkapcsolati menedzsmentre (szakirodalmi összefoglaló)

Gergely Éva – Szabó Bernadett – Balázs Katalin

Az egészség- és környezettudatosság, valamint az értékrend hatása a bioélelmiszer-fogyasztásra

Dobrai Katalin – Farkas Ferenc

Szervezetfejlesztés és professzionalizáció a nonprofit-szektor szervezeteiben

Vivien Csapi – Bernadett Mohácsi

Entry and exit strategies in the power generation sector

Berényi László – Deutsch Nikolett

Vélemények a fenntarthatóságról – a jövő vezetőitől

Bognár Rita

A magyarországi biotechnológiai kutatási eredmények kommercializálódása és hasznosulása

Összefoglaló a 25. Országos Marketing Konferenciáról

 

2014. Különszám I.         

"A különszám a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058. sz.
„Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási
technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális
hatásainak komplex vizsgálata és
modellezése” pályázat keretében
kutatási szolgáltatások vásárlása
pályázat támogatásával valósul meg."

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

Szerb László – Csapi Vivien – Deutsch Nikolett – Hornyák Miklós – Horváth Ádám – Kruzslicz Ferenc – Lányi Beatrix – Márkus Gábor – Rácz Gábor – Rappai Gábor – Rideg András – Szűcs P. Krisztián – Ulbert József

Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? A magyar kisvállalatok (MKKV szektor) versenyképességének egyéni-vállalati szint

Kruzslicz Ferenc

Online kérdőívek biztonsági kérdései

Márkus Gábor

Magyar KKV-k vagyonszerkezetének versenyképességi szempontú vizsgálata

Rideg András

Versenyképesség és energiatudatosság a kisvállalatok körében a Dél-Dunántúlon

Szabó Norbert

A magyar interregionális input-output kapcsolatok: becslés és elemzés

Kiss Viktor Miklós

Irányválasztás az energetikában – Pécs energiarendszere

Törőcsik Mária – Németh Péter – Jakopánecz Eszter – Szűcs Krisztián

Megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

Kiss Tibor

A háztartások fűtési célú gázfogyasztásának rendszerdinamikai modellezése a földgáz árváltozásának függvényében

Deutsch Nikolett – Pintér Éva

Tőkestruktúra vizsgálata az Európai Unió domináns villamosenergia-vállalatainál

Csapi Vivien

A villamosenergia-beruházások időzítésének kérdései

Petra Putzer – Valéria Pavluska – Krisztián Szűcs – Mária Törőcsik

Relationship between CSR activity of Hungarian energy companies and Hungarian customers’ behavior

 

2014 Különszám II.         

"A különszám a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016. sz.

„Tudománykommunikáció a Z generációnak” pályázat keretében

kutatási szolgáltatások vásárlása pályázat támogatásával

valósul meg."    

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

Törőcsik Mária – Szűcs Krisztián – Kehl Dániel

Generációs gondolkodás – A Z és az Y generáció életstílus csoportjai

Szijártó Zsolt

Generáció- és médiakutatás között: keretek és megközelítések

Duga Zsófia – Törőcsik Mária

A Z generáció és a tudomány kapcsolata – A tudományos ismeretszerzés színterei a fiatal generáció körében

Guld Ádám

Zene, stílus, identitás. Z-generációs fiatalok stílusélményei az EMO kultúrában

Glózer Rita

Z-generációs tartalom-előállítók az új médiában – Egy Youtube-os amatőr videókészítő munkássága

Hornyák Miklós – Kehl Dániel – Kruzslicz Ferenc – Szűcs Krisztián

Az életstílus-alapú szegmentáció módszertani kihívásai

Kuráth Gabriella – Kosaras Attila – Szuhán-Glass Beáta – Bánkyné Perjés Beatrix

Villámmegoldások a tudománykommunikációban. Avagy hogyan szólítsuk meg a fiatal generációt?

"Maksa Gyula

Képregénymédia és ismeretterjesztési lehetőségek"

"Szontágh Krisztina

A www.phdkozosseg.hu tudományos közösségi portál
bemutatása"

 

2015

2015 1. szám

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

Főszerkesztői beköszöntő

"Nagy Péter – Hofmeister-Tóth Ágnes

„Azzá válok, amit vásárolok, és azt vásárolom, ami lenni szeretnék” – A fogyasztói identitás holisztikus elméletének tanulságai a marketing számára"

"Falmann Tímea

A Z generáció digitális identitása a közösségi médiában"

"Kemény Ildikó – Simon Judit

Az online vásárláshoz köthető minőségészlelés alakulása egy konkrét hazai online könyvesbolt esetében"

"Málovics Éva – Prónay Szabolcs – Kincsesné Vajda Beáta

Az „Erasmus-nemzedék” útra kel – Y generációs egyetemisták külföldi utazási motivációinak ​és szokásainak feltárása"

"Szőke Júlia

Kultúraközi menedzsment aspektusok magyar kis- és középvállalatok példáján"

"Farkas Szilveszter – Koltai Judit – Lukovszki Lívia

The entrepreneurial perceptions and motivations of Hungarian students: an empirical study"

Könyvismertető

 

2015 2. szám     

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

"Csigéné Nagypál Noémi – Görög Georgina

A társadalmilag felelős fogyasztás egyes jellemzőinek vizsgálata egyetemi hallgatók körében"

"Katona Norbert – Tessényi Judit

A CSR és a stratégiai menedzsment kapcsolatának vizsgálata hazai, monopol piacon működő nagyvállalat példáján keresztül"

"Kozák Anita – Móré Mariann

A mentor kommunikációs kompetenciáinak jelentősége a szervezeti kultúra megismertetésében"

"Berényi László

Lean fejlesztés: értékteremtés vagy veszteségek megszüntetése"

"Michalkó Gábor – Jancsik András – Teveli-Horváth Dorottya – Kiss Kornélia – Sulyok Judit – Smith, Melanie –
Puczkó László – Sziva Ivett

A „balkánság” turisztikai értelmezése a TripAdvisor utazási portál tartalomelemzése alapján"

"Szabó Zoltán

The new paternalism: over-indebtedness and non-rational borrowing from a behavioural economics perspective"

 

2015 3. szám     

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

"Deutsch Nikolett

A Kék Gazdaság innovációs megfontolásai és a Kék Innovációk egy lehetséges vizsgálati modellje"

"Danka Sándor

Az Ős-Dráva program ütemezésének kulcskérdései, a bizonytalanságkezelés módszertani problémái"

"Kazár Klára

Lojalitást meghatározó tényezők feltárása zenei fesztiválok esetén fókuszálva a márka szerepére"

"Csizmadia Szilárd – Győri Szabó Róbert – Kovács Norbert

Az idős fogyasztók és a tévéreklámok Magyarországon"

"Bernschütz Mária – Pethes Barbara

A digitális birkatudat nyomában - Z generációs kommunikációs viselkedési minta"

"Barancsuk János

The Appearance of the Scitovsky Paradox in the Coase Theorem"

 

2015 4. szám     

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

"Lukács Rita

A vállalati reputáció és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása érintetti szempontból – ​kvalitatív kutatás egy bevásárlóközösségben

"Nagy Ákos András - Kemény Ildikó - Simon Judit - Kiss Viktor

Az online szájreklám alapjául szolgáló magatartás és az elégedettség kapcsolata"

"Kenéz András

Gamification – a játékok alkalmazása a marketingben és a marketingoktatásban"

"Lukovszki Lívia

Generációk és vállalkozók"

"Viktória Lambert - Irén Gyökér

Increasing Employee Engagement through Branding Activities of Corporate Learning Leaders"

"Christopher R. Schmidt - Ágnes Király

Commonalities between US and Hungarian Universities with regards to Organizational Development and Controls against the Moral Hazards of Administration"

Könyvismertetés

 

2018

2018. Különszám I. - Mobilitási vizsgálatok az Európai Unióban

Tartalomjegyzék magyar és angol nyelven

Vendégszerkesztői köszöntő

Dabasi Halász Zsuzsanna – Siposné Nándori Eszter – Ilyés Csaba

Okozati vizsgálat a gazdasági társadalmi folyamatok és a fiatalok tanulási célú mobilitása között Európában

Dabasi Halász Zsuzsanna – Lipták Katalin – Horváth Klaudia

Az idegen nyelvi kompetenciák szerepe a fiatalok mobilitásában

Bartha Zoltán – S. Gubik Andrea

A felsőoktatási hallgatók Erasmus-programországokon belüli részképzéses mobilitásának intézményi meghatározói

Harangozó Zsolt

Mobilitás – Tanulás – Versenyképesség

Berényi László

Mobility profiles of business students

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább