Kiutazóknak | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kiutazóknak

Erasmus +

Az Erasmus+ oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben oktatási tevékenységet folytassanak maximum 5 munkanapig terjedő időtartamban. A mobilitási időszakban összesen minimum 8 órás oktatási tevékenység elvégzése az elvárt. A jelentkezési időszak minden tanév tavaszi szemeszterében kerül meghirdetésre. A beérkezett pályázatok először kari, majd egyetemi szinten kerülnek elbírálásra, majd véglegesítésre. Az Erasmus+ oktatók támogatásáról (ösztöndíjáról) a küldő intézmény dönt a kint töltött napok száma és az országráták alapján.  Az Erasmus+ ösztöndíj nem teljes körű finanszírozást nyújt, csupán kiegészítő támogatást biztosít a külföldi oktatási tevékenység megvalósításához.

Pályázati Felhívás

Jelentkezési lap

Partner egyetemek

Visiting Scholar

A Visiting Scholar Program a kar minden oktatója és kutatója előtt nyitva áll. Az egy hónapos külföldi oktatói tapasztalat megszerzését biztosító program célja, hogy a karon oktató kollegák részére lehetőséget nyújtson újszerű oktatási módszertani praktikák, kutatási együttműködések kialakítására a partnerintézmény kollegáinak együttműködésével. A programban részt vevő oktatók olyan nemzetközi szakmai tapasztalatra tehetnek szert, amit a későbbiekben az itthoni oktatói munkájuk során hasznosítani tudnak. Ezen látogatásokon szerzett tapasztalatok és együttműködések hosszabb távon a kar nemzetközi láthatóságát eredményesen növelik

A program pályázati felhívása minden évben, októberben kerül kiírásra és a jelentkezés novemberben zárul, a kiértesítések pedig december hónapban történnek meg. A megvalósítás időszaka minden akadémiai év tavaszi szemesztere.

Pályázati Felhívás

Jelentkezési lap

Korábbi kiutazók elérhetőségei:

Egyetem neve Kiutazó neve Elérhetősége
Capilano University Galambosné Tiszberger Mónika tiszbergerm@ktk.pte.hu
University of Ontario Lányi Beatrix
Kruzslicz Ferenc
lanyi@ktk.pte.hu
kruzslic@ktk.pte.hu
University of Victoria Bedő Zsolt zsoltbedo@ktk.pte.hu
Ohio University Kehl Dániel kehld@ktk.pte.hu
Indiana University of Pennsylvania Bálint Brigitta
Balogh Gábor
balintb@ktk.pte.hu
baloghg@ktk.pte.hu
Metropolitan State University Denver Kiss Viktor kissv@ktk.pte.hu
University of Montana Schmuck Roland roland@ktk.pte.hu

 

Nemzetközi Oktatási Hét

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara lehetőséget biztosít oktatói számára, hogy különböző partner egyetemeken nemzetközi tapasztalatot szerezzenek egy-egy Nemzetközi Oktatási Hét keretein belül. Az ilyen jellegű szervezett programok során megrendezett workshopok, közös szakmai munka és oktatási tevékenység remek platformot biztosítanak arra, hogy a különböző országokból érkező oktatók szakmai tapasztalataikat megvitatassák és különböző szakmai kapcsolatokat alakítsanak ki. Továbbá a fogadó intézmények saját szervezésű plusz programokkal is készülnek a kollégák számára, legjobban kihasználva ezt a hét napot. 

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább