A kreditrendszerű képzés | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

A kreditrendszerű képzés

Út a doktori fokozathoz

Doktori képzésünk sajátosságai

Doktori Iskolánk kitüntetett figyelmet fordít a kutatómunkára való felkészítésre. Ennek érdekében a legfontosabb szakmai és kutatásmódszertani ismeretek átadása koncentrált képzési struktúra keretében történik, a kutatói pályára való felkészülést pedig személyre szabottan, a témavezetők bevonásával segítjük. 

Koncentrált képzési struktúra

A tárgyakat négy csoportba soroljuk: szakmai alapozó tárgyak, szakmai törzstárgyak, látókörbővítő és a kutatási témában való elmélyülést segítő tárgyak. A szakmai alapozó tárgyakat viszonylag magas, 24 órás szervezésben, a törzstárgyakat 12 órás terhelésben, a látókörbővítő és speciális tárgyakat pedig 8 órás terjedelemben biztosítjuk a hallgatók számára. 

A gyakorlati kutatási módszerek elsajátítására tágabb lehetőséget ad a négy (egyenként 24 órás) módszertani tárgy: Statisztika, Ökonometria, Regionális kutatások módszerei 1. (kérdőíves kutatás, elsődleges adatbázis építés és adatbázis kezelés), Regionális kutatások módszerei 2. (kvantitatív empirikus módszerek).

Kreditrendszerű képzés további részletei:

2016. szeptember 1. előtt kezdő évfolyamokban

2016 szeptemberében vagy azután kezdő évfolyamokban

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább