Az értekezés tartalmi és formai követelményei | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Az értekezés tartalmi és formai követelményei

Tartalmi követelmények

A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz - a témavezető irányításával - elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, művészeti alkotások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.

A doktori értekezés (továbbiakban: értekezés) a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyarul vagy a szakma által indokolt idegen nyelven.

Formai követelmények

Az értékezés terjedelme: minimum 150, maximum 200 oldal. Ennél hosszabb terjedelmű értekezés is benyújtható, a terjedelemmel arányos, magasabb összegű doktori eljárási díj befizetése mellett.

A doktori értekezésen (a belső címlapon) fel kell tüntetni a szerzőt, a kart, a doktori iskolát, a témavezetőt, a készítés helyét és idejét. A külső kötés fekete színű, arany betűkkel, melyen fel kell tüntetni a következőket: doktori értekezés, a jelölt neve, évszám. Az értekezéshez tartalomjegyzék és irodalomjegyzék tartozik. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a jelölt tudományos közleményeit is. Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit 30 példányban (és elektronikus úton - pdf formátumban - is be kell küldeni).

A tézisek követelményei

  • a disszertáció célja és hipotézisei,
  • a kutatás módszertana,
  • a kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása,
  • a szerzőnek a témakörben megjelent publikációi és konferencia előadásai (időrendben a témakörben megjelent publikációk, szakszerű leírásban és külön oldalon a konferencia előadások címe, konferencia témája, időpontja),

A tézisek A/5 formátumban készülnek füzetszerűen összekötve (belső kötéssel). 

Részletesen

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább