Fokozatszerzés | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Fokozatszerzés

A fokozatszerzési eljárás

A hallgatói jogviszony az abszolutóriummal (180 kredit megszerzése) a képzési idő végén - a felvételtől számított 36 hónap - de legkésőbb a felvételtől számított 72 hónappal megszűnik.
Kérelem benyújtása fokozatszerzési eljárásra:
A doktorandusz az abszolutórium megszerzését követően benyújtja kérelmét a fokozatszerzési eljárásra (doktori cselekményre).

Az értekezést vagy a kérelemmel együtt vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani.

A jelentkezés díja 80.000 Ft.

Az egyik nyelv ismeretét igazoló dokumentum a kérelemmel együtt, a másik nyelv ismeretét igazoló dokumentum legkésőbb az értekezéssel egyidejűleg benyújtandó (amennyiben a doktori tanulmányok ideje alatt ez nem történt meg).

A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az eljárást a benyújtástól számított két éven belül meg kell szüntetni, ha a kérelmező nem tesz eleget a feltételeknek. Elutasítás esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év múlva lehet új kérelmet benyújtani.
Az előopponenciára 2 db példányban (spirálos vagy egyéb kötésben) kell beadni a művet, majd az előopponensek véleménye alapján el kell végezni a szükséges javításokat. Az előopponenseknek 2 hónap áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére.

Az értekezést (tartalmi és formai követelményeit a 2. pont tartalmazza) hat bekötött, gépelt példányban, 30 db tézisfüzettel együtt, továbbá mindkettőt elektronikus úton (pdf formátumban), kell benyújtani a DIT-hoz. A disszertációból egy példány az Egyetemi könyvtárba kerül, a további példányokat a bizottság tagjai kapják.
A két bíráló a befogadástól számított két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén egy év elteltével új értekezés nyújtható be.

Szigorlat:

A DIT meghatározza a szigorlati tárgyakat és a szigorlat időpontját, felkéri a szigorlati bizottság tagjait (elnök, és legalább 3 tag, egy külső) tagjait és a bírálóbizottság (elnök, titkár, tag és két hivatalos bíráló) tagjait.
A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított legfeljebb két éven belül lehet letenni. Védés csak a szigorlat után következhet.
A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
A gazdálkodástani doktori iskolában a következő tantárgyakból kell szigorlatot tenni: Operations Management, Management, Finance, Marketing.

A szigorlat díja 20.000 Ft.

Védés:

Sikeres szigorlat és két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsátani.

A védés díja. 120.000 Ft

A nyilvános vita során felmerülő egyéb költség a jelöltet terheli.
Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább