Közgazdasági elemző mesterszak | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Közgazdasági elemző mesterszak

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció: -

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: okleveles közgazdasági elemző / Economic Analyst

Kinek ajánljuk a Közgazdasági elemző mesterszakot?

Mindazoknak, akiknek célja a magas szintű közgazdaságtudományi műveltség, az európai és világpiacon versenyképes tudás megszerzése. Elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek lesznek önálló, kreatív és közgazdász gondolkodásra, amely jó problémamegoldó képességgel és kritikus, elemzői szemlélettel párosul. A PTE KTK Közgazdasági elemző mesterszakon folyó oktatás a fejlődésgazdaságtan és gazdasági fejlesztés (különös tekintettel a regionális szintre), a makropénzügyek és a gazdasági modellezés területeire fókuszál. Azoknak érdemes ezt a szakot választani, akik a regionális és nemzetgazdasági szintű elemzés módszertani eszköztárával akarnak megismerkedni és azokat a gyakorlatban sokoldalúan használni.

Miért érdemes a Pécsiközgáz Közgazdasági elemző mesterképzését választani?

  • A képzés oktatói hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert kutatók, akik kutatási területükön kivétel nélkül aktívak.
  • Különösen nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió által is preferált tudásalapú gazdaságfejlődési folyamatok elemzésére.
  • Az elméleti képzés mellett igyekszik minél jobban bemutatni az oktatott anyag gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségeit is.
  • Széleskörűen mutatja be a gazdaságelemzés és -modellezés lehetséges eszköztárát.

Főbb tárgyak:

A gazdasági fejlődés gazdaságtana; Regionális és környezeti elemzés; Innováció és technológiai fejlődés; Alkalmazott statisztika és ökonometria; Játékelmélet; Szimulációs modellek;

A képzés tanterve ide kattintva érhető el. 

Karrier-lehetőségek

A mesterszakon végzettek jó eséllyel kaphatnak állást mind a központi államigazgatás és a bankrendszer intézményeiben, mind a nagy- és középvállalatoknál, ahol egyre nagyobb az igény a közgazdasági folyamatokat értő, átlátó és a jövőbeli lehetőségeket előrejelző szakemberekre, továbbá az Európai Unió által is szorgalmazott regionális igazgatás szervezeteiben, közgazdasági tanácsadó, előrejelző, elemző funkciókat igénylő munkakörökben. A tudományos ismeretek további bővítésére a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola nyújt lehetőséget.

Jelentkezés az E-felvételi rendszerén keresztül. Részletes szakleírás a felvi.hu oldalán.

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább