Vállalkozásfejlesztési mesterszak angol nyelven | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Vállalkozásfejlesztési mesterszak angol nyelven

A Middlesex University által validált képzés

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció: -

A szakképzettség megnevezése az oklevélben:  okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon/ Economist in Business Development 

Kinek ajánljuk a Vállalkozásfejlesztési mesterszakot?

A magas szintű vállalkozásfejlesztési (vállalkozási, innovációs, regionális) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak lesznek saját vállalkozás indítására vagy a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein változatos, átfogó szemléletű közép- és felsővezetői feladatok ellátására is, akár nagyvállalatoknál vagy multinacionális cégeknél, akár kis- és középes méretű cégeknél. A végzettek emellett képessé válhatnak arra is, hogy vállalkozásfejlesztési feladatokat ellátó állami vagy piaci szervezeteknél, kockázati tőketársaságoknál, pénzügyi intézményeknél projekteket menedzseljenek, irányítsanak. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak lesznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is

Miért érdemes a Pécsiközgáz Vállalkozásfejlesztési mesterképzését választani?

A Middlesex University, London (GB) által akkreditált képzés különösen innovatív annak gyakorlati jellege miatt. Az angol nyelvű képzésnek köszönhetően végezett hallgatóink könnyen boldogulnak a nemzetközi üzlet világában, hiszen a gazdasági ismeretek mellett magas szintű angol nyelvű tárgyalási és prezentációs képességeket is elsajátítanak. Az angol Vállalkozásfejlesztési mesterszak egyik legnagyobb előnye, hogy amennyiben a hallgatóink teljesítik a képzés feltételrendszerében foglaltakat, angol nyelvű diplomát is szerezhetnek a magyar mellett. Mindez egyedülálló lehetőséget jelent a diákok számára, hiszen olyan diplomához jutnak, amely a világ szinte bármely pontján elfogadott.

Főbb tantárgyak:

Innovation and Innovation Management; Entrepreneurship and Business Model Generation; Intercultural Business Communication; E-commerce; Tutorial: Start-up Development 

A képzés tanterve ide kattintva érhető el. 

Karrier-lehetőségek

Legyen szó akár hazai vagy külföldi munkavégzésről végzett hallgatóink képesek lesznek: 

  • saját vállalkozás indítására akár egyedül, akár másokkal közösen,
  • családi vállalkozás menedzselésére, irányításának átvételére az idősebb generációtól,
  • meglevő cégek - kis/közepes/nagy/multinacionális – komplex vállalkozásfejlesztési feladatainak irányítására, menedzselésére,
  • kis- és közepes méretű cégek menedzselésével kapcsolatos komplex feladatok ellátására,
  • fejlesztési projektfeladatok ellátására, projektekben, projektszervezetekben történő részvételre,
  • országos vagy regionális vállalkozásfejlesztési feladatokat ellátó szervezetek, ügynökségek, kamarák munkáiban történő részvételre, vezetői feladatok ellátására,
  • pénzügyi szervezetek vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó részlegeiben komplex feladatok ellátására.

Jelentkezés az E-felvételi rendszerén keresztül. A képzés részletes leírása a felvi.hu oldalán. 

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább