Kreditrendszerű képzés a 2016. szeptember 1. előtt kezdő évfolyamokban | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kreditrendszerű képzés a 2016. szeptember 1. előtt kezdő évfolyamokban

A doktori cím sikeres megszerzésének feltételei

 • Rendszeres óralátogatás az első 3 évben 
 • Sikeres vizsgák minden tárgyból, az előírt kreditszám megléte.
 • Folyamatos publikálás: A doktori iskola kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy a Doktori Iskola hallgatói a fokozat megszerzéséhez megfelelő számú és színvonalú publikációt produkáljanak kutatási témájukban. A publikációs követelmények részletei a doktori iskola honlapján találhatóak. 
 • Egy középfokú és egy alapfokú C típusú nyelvvizsga - természetesen két különböző nyelvből. 
 • A harmadik év végére az abszolutóriumi dolgozat (a leendő disszertációból 2 fejezet, kb. 40-50 oldal) megírása és leadása, illetve megvédése. 
 • Az abszolutórium megszerzése után lehet doktori fokozatszerzésre jelentkezni és doktori értekezést benyújtani. 
 • Sikeres házi védés (munkahelyi vita). 
 • Sikeres szigorlat - az első három év alatt tanult tárgyak közül kettőből (amelyek kapcsolódnak az értekezés témájához) kell felkészülni, és szigorlatozni. 
 • Sikeres nyilvános védés. 

 

A kutatási tevékenység egyén-központú támogatása 

Képzésünkben a kutatómunkára nevelést helyeztük a középpontba. Célunk az, hogy felkészítsük a hallgatókat arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjanak egy kutatást megtervezni és végrehajtani, majd az azt bemutató tanulmányt megírni. A második év végére minden hallgatónak el kell jutnia oda, hogy egy, legalább C kategóriás nemzetközi, vagy egy, legalább B kategóriás hazai fórumon megjelentethető tanulmányt írjon meg és azt, átdolgozások után, küldje is el a harmadik év folyamán. A tanulmány az első két év során fokozatosan készül el, a következő lépésekben: 

 1. félév:  Témaválasztás-motiválás, a tervezett kutatási módszer, valamint a cikk tervezett szerkezete kerül kidolgozásra a kutatásmódszertan órákon. 
 2. félév: Elkészül az irodalomelemzés első változata. A motiváció, a tervezett kutatási módszer, az első változatú irodalomelemzés és a tervezett szerkezet kerül előadásra az első kutatói fórumon. 
 3. félév:  A módszertani továbblépéssel egészül ki a tanulmány (adatok, elméleti modell etc.), amely előadásra kerül a második kutatói fórumon. 
 4. félév: A hangsúly az eredményeken – a tanulmány első változatának előadása a harmadik kutatói fórumon.

A harmadik, kutatói év feladatai közé tartozik a műhelytanulmány elkészítése, legalább egy saját cikk elküldése, az abszolutóriumi dolgozat befejezése, a kutatói fórumokon való (senior) részvétel (az első- és másodévesek által előadott anyagokat egy oktató és egy harmadéves phd hallgató véleményezi), hazai és nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvételek (a finanszírozáshoz hozzájárulás a doktori iskola keretéből is lehetséges, pályázat alapján), rövidebb kutatói látogatások rangos hazai/nemzetközi műhelyekben (forrás biztosítása: részben, vagy egészben a doktori iskola feladata), valamint további nyári egyetemeken való részvételek. A harmadik év kutatómunkáját segítendő, félévenként három-négy neves hazai kutatót kérünk fel tudományos műhelytalálkozók vezetésére. A műhelytalálkozók célja a tudományos kutatási tapasztalatok átadása a hallgatóknak a kutatási tervtől a forrásbevonáson keresztül a munka megszervezésének és az eredmények publikálásának tapasztalataiig, egy-egy konkrét kutatás példája kapcsán. 

 

Tárgyszerkezet 
Kreditrendszer

 

Az abszolutóriumi dolgozat formai követelményei: 

A dolgozatot mind elektronikus úton, mind fóliával bekötött példányban (2db) kell leadni. A címlap tartalmazza a szerző és a konzulens nevét, a dolgozat címét,  az évszámot. A második oldal a kutatás teljes témavázlata. A harmadik oldalon  előszó szerepel, röviden le kell írni, hogy a kutatási téma melyik fejezeteit  dolgozta fel, mi volt a célja, módszere és hogyan kívánja folytatni a munkát. A  negyedik oldaltól kezdődik a kutatási anyag, amelyet összefoglalás zár le. Ezt  követi az irodalomjegyzék és a szerző publikációs jegyzéke külön oldalon. A  dolgozat utolsó oldala egy rövid szakmai életrajz a végzettség és a munkahely(ek)  feltüntetésével 

 

Az abszolutóriumi dolgozatok leadási határideje 2018. május 31.

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább