Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Hol van a legközelebbi pénztár? Mettől meddig van nyitva? 

ÁJK Z épület
Dohány utca 1-3.
Nyitva tartás: Hétfő-szerda 8:00-13:00

További információ

Tanulmányi Osztály elérhetősége

Rákóczi út 80. 1. emelet B135 iroda

Nappali tagozat Hétfő - Csütörtök:
10.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
Péntek: 10.00 - 12.00
Levelező tagozat: Péntek: 10.00 - 12.00
Szombat: 7.30 - 13.00
Felsőfokú Szakképzés: Hétfő - Csütörtök:
10.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
Péntek: 10.00 - 12.00
Angol Program (BABA és MScAM): Hétfő - Csütörtök:
10.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
Péntek: 10.00 - 12.00

A Tanulmányi Osztály ügyintézői és az általuk képviselt képzések: 

Erasmus iroda elérhetősége

Rákóczi út 80. 1. emelet B 131 iroda

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-15:00
Szerda, Csütörtök 9:00-12:00 és 13:00-15:00

Hogyan lehet diákigazolványt igényelni?

További információ

Hol lehet diákigazolvány matricát igényelni? 

A Központi Tanulmányi Iroda (KTI) ügyfélszolgálatain: 

7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b. (FEEK aula)
hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig,
pénteken 9-12-óráig,
szombaton 9-12 óráig (kizárólag szorgalmi időszakban)

7622 Pécs, Universitas u. 2/A (Tudásközpont)
hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig,
pénteken 9-12-óráig,
szombaton 8-12 óráig (kizárólag szorgalmi időszakban)

Ösztöndíjakkal kapcsolatos információk

A Kari Diákjutatási és Kollégiumi Bizottság (DJKB) végzi a rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, elsősök kiegészítő alaptámogatása, szakmai gyakorlati ösztöndíj, valamint az intézményi szakmai tudományos ösztöndíjak megállapítását.

Az ösztöndíjak megállapítása mellett az évközi kollégiumi elhelyezési ügyeket és a Kar által alapított Alma Mater ösztöndíjprogrammal kapcsolatos feladatokat is a DJKB látja el a Tanulmányi Osztállyal közösen.

A DJKB rendszeres ügyfélfogadási időt tart a szorgalmi időszakban a Tanulmányi Osztályon. Az ügyfélfogadási rendről a Neptun Meet Street KTK-DJKB színtér hirdetőtábláján találsz információt.

További információ

Hányszor lehet egy tárgyat felvenni és hányszor lehet vizsgázni az adott tárgyból? 

TVSZ 42. § (3)
A képzésüket 2012/2013 tanévet megelőzően megkezdő hallgatók az adott tantervi egységet képzésük során legfeljebb 3 alkalommal vehetik fel és 9 alkalommal vizsgázhatnak (tárgyfelvételenként 3x).

TVSZ 23. § (3) c. és 23. § (9)
A képzésüket a 2012/2013 tanévben és ezután megkezdő hallgatók tárgyaikat 3-nál többször is felvehetik, viszont összesen (dékáni méltányosságot is beleértve, ha az szükséges) csak 6 alkalommal vizsgázhatnak.
Ugyanabból a tantervi egységből tett harmadik és további vizsga (Nftv. 82. § (2) bekezdése és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 53. § (7) bekezdése alapján): 2500 Ft
Adott tantervi egység második és további alkalommal történő felvételem (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 42. § (3) bekezdése alapján): 500 Ft/kredit, de tantervi egységenként legfeljebb 3.000 Ft, és egy hallgató esetében félévente legfeljebb 10.000 Ft

További információ

Mi az a dékáni vizsga?

TVSZ 14. § (1)
A dékán a képzés során egy alkalommal – méltányosságra okot adó esetben –  a 3 vizsga lehetőségen (vizsga, sikertelen javító, ismétlő javító vizsga) túl, adott félévben egy tantárgyból dékáni javítóvizsgát engedélyezhet.
A dékáni méltányossági vizsgát vizsgaidőszakot követően is le lehet tenni, a vizsgaidőpontjáról a dékáni határozatban kell rendelkezni.
A hallgató jogviszonyát a Tanulmányi Osztály vezetője az adott tantervi egységből tett 6. sikertelen vizsga napján, a vizsgát követően megszűnteti.

Milyen típusú nyelvvizsga szükséges a diplomához? 

FOKSZ:

Nincs nyelvi követelmény az oklevél megszerzéséhez, kivéve a Turizmus-vendéglátás szakon, ahol legalább középfokú (B2) komplex képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga szükséges.

Alapképzés:
Gazdálkodási és menedzsment szak, Kereskedelem és marketing szak, Pénzügy és számvitel szak:egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
Turizmus és vendéglátás szak: legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható

Mesterképzés:
Közgazdasági elemző szak: angol nyelvből és egy további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
Marketing szak, Pénzügy szak, Vezetés és szervezés szak: angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő
zaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább