Támogatások, ösztöndíjak | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Támogatások, ösztöndíjak

A Közgazdaságtudományi Kar vezetése úgy gondolja, hogy a képzés költségtérítéses mivolta nem lehet gátló tényező a továbbtanulásban, ezért a hallgatók támogatására egy több részből álló intézkedés-csomagot dolgozott ki.

Pécsiközgáz Alma Mater Komplex Ösztöndíj Program

Amennyiben felvételt nyert a PTE Közgazdaságtudományi Karának valamely önköltséges képzésére, úgy tanulmányi és/vagy szociális alapon megítélt díjfizetési kedvezményben részesülhet. További részletek a 2017/3. számú dékáni utasításban.

Alma Mater Tanulmányi kedvezmény

Az AM tanulmányi kedvezmény automatikusan kerül megállapításra, amelyet a Tanulmányi Osztály felé benyújtott igényléssel kell elfogadni. Az AM tanulmányi kedvezményt a hallgatóknak az a 10%-a kaphat, akik a felvételi pontjaikat, illetve a (későbbiekben) előző félévi tanulmányi átlagukat tekintve a legjobb eredményeket érik el a saját szakjukon. Az önköltség díjának tanulmányi kedvezménye 50%.

Alma Mater Szociális kedvezmény

Az AM szociális kedvezmény pályázat útján kerül megállapításra. A támogatásokról a kar hallgatókból és oktatókból álló Diákjóléti Bizottsága dönt. A támogatás mértéke az önköltség díjának max. 50%-a. A támogatás egy szemeszterre szól és minden félévben újra pályázható.

Egyéb költségtérítési kedvezmény

Egyéb költségtérítéssel kapcsolatos kedvezményt a PTE KTK bármely képzési szintjén, bármely szakán, önköltséges finanszírozási formában résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató igényelhet a Dékáni utasításban meghatározott jogcímek keretein belül.

Bővebb tájékoztatást a szakokról, támogatásokról a Tanulmányi Osztálytól kaphat a to@ktk.pte.hu címen, a 72/501-599/23258, 23159 telefonszámon vagy személyesen (PTE KTK Pécs, Rákóczi u. 80. - 1 emelet).

További részletek és benyújtandó kérvények >>>

 

MNB Kiválósági Ösztöndíjprogram

Az MNB Kiválósági Program egy olyan ösztöndíj, amely a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinkat kívánja támogatni. A 2017/18. tanévre összesen 26 fő (20 fő alapképzésen és 6 fő mesterképzésen tanuló) részesült a havi 30.000 Ft-os MNB kiválósági ösztöndíjban a tanév 10 hónapjára (2017. szeptember – 2018. június).

Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik:

  • alkalmazott közgazdaságtan, pénzügy és számvitel, gazdálkodás és menedzsment alapszakok egyikén vagy közgazdasági elemző, pénzügy, vezetés és szervezés mesterszakok valamelyikén tanulnak,
  • nappali tagozaton,
  • államilag finanszírozott vagy önköltséges formában,
  • a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90%-t teljesítették,
  • az előző két egymást követő, lezárt aktív félév átlagában legalább 4,00 kreditsúlyos tanulmányi átlaggal rendelkeznek (a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga),
  • továbbá a legutóbbi két félévben tudományos és/vagy egyéb szakmai (közéleti) tevékenységet végeztek.

A pályázatokat az erre létrehozott bíráló bizottság értékeli, mely során 70%-ban a tanulmányi eredményt, 20%-ban a tudományos/szakmai tevékenységet, 10%-ban a közéleti, közösségi tevékenységet veszik figyelembe.

 

PTE Rektori Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2018-ban felvételizők legjobbjai számára! Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/fő.

Az ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik:

  • 1. helyen jelentkeznek a PTE-re olyan szakra, amelyre korábban nem jártak,
  • nappali alap- vagy osztatlan képzésre nyernek felvételt,
  • a 2018/2019-as tanév őszi és tavaszi félévében is folytatják tanulmányaikat.

A pályázók közül minden karon a legmagasabb pontszámmal felvettek kerülnek kiválasztásra, összesen 200 fő: 100 fő állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató.

További részletek a pályázatról >>>

 

Tanulmányi támogatások

A PTE Térítési és Juttatási Szabályzata alapján adható tanulmányi támogatások.

 

Diákhitel 2

A Diákhitel 2 olyan mindenki számára elérhető hitelprogram, amelynek feltételeit a Kar méltányosnak tartja. Az érdeklődők számára a tanulmányi osztályon teljes körű tájékoztatást és ügyintézést biztosítunk.

 

További részletek az aktuális ösztöndíjakról és pályázatokról >>>

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább