Pontszámítás | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pontszámítás

 • Az elért eredményeid és teljesítményed alapján összpontszámod a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerek alapján kerül megállapításra. Szerencsére nem kell görcsölnöd azon, hogy melyik pontszámítási módszert válaszd, ugyanis a rendszer automatikusan azt a pontszámot fogja választani, ami számodra a legkedvezőbb elért eredményeid és a benyújtott dokumentumok alapján.

Azonban ahhoz, hogy a felsőoktatásban tanulj tovább képzési szintenként meghatározott minimális pontszámmal kell rendelkezned, ami

 • Felsőoktatási szakképzése esetén: 240 pont
 • Alapképzés esetén: 280 pont
 • Mesterképzés esetén: 50 pont

 

Pontszámítás módja felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok kétszeresének és a többletpontok összege, vagy
 2. a tanulmányi pontok, az érettségi pontok és a többletpontok összege, vagy
 3. az érettségi pontok kétszeresének és a többletpontok összege

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és a  és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében a 2018. júliusában megállapítandó felvételi ponthatárt.

Karunk felsőoktatási szakképzéseknél érettségi vizsgakövetelményként nem határozott meg érettségi vizsgatárgyakat, így az általad igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

Pontszámítás módja alapképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok, érettségi pontok és a többletpontok összege
 2. az érettségi pontok kétszeresének és a többletpontok összege

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.

Karunk az alapképzéseknél érettségi vizsgakövetelményként az alábbi érettségi vizsgatárgyak közül kettőt vesz figyelembe:

 • gazdasági ismeretek
 • matematika
 • történelem
 • egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
 • szakmai előkészítő tantárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
 • ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

A pontszámítás során legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kerülnek kiszámításra az érettségi pontok.

Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontjaidat (legfeljebb 200 pont lehet) a 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataidból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kerül kiszámításra. További részletek >>>

Érettségi pontok

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítják ki, mely legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható). További részletek >>>

Többletpontok

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha különböző jogcímek alapján elért többletpontjaid összege ezt meghaladná. További részletek >>>

 

Pontszámítás módja mesterképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy
 2. a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont.

Tanulmányi pontok

Mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek alapszakos, mesterszakos vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával. A tanulmányi pontod a diplomában szereplő eredmény alapján kerül megállapításra.

Maximálisan elérhető pontszám: 45 pont.

Amennyiben külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben folytattál tanulmányokat és ezt követően jelentkezel hozzánk mesterképzésre, úgy Karunk dönt az oklevél minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.

A tanulmányi pontok kiszámításakor azokat a tanúsítványokat – oklevél, illetve felsőoktatási intézmény által az oklevél minősítését tartalmazó igazolás – tudjuk csak figyelembe venni, amelyeket a megadott határidőig beküldtél. Amennyiben több olyan oklevéllel is rendelkezel, amely alapján tanulmányi pontjaidat meghatározhatjuk, úgy jelentkezéskor nyilatkoznod kell arról, hogy mely felsőoktatási tanulmányod alapján kéred a tanulmányi pontok megállapítását.

Felvételi vizsgapontok (szakmai és motivációs beszélgetés)

A mesterképzés felvételi eljárása során szakmai és motivációs beszélgetésen kell részt venned. A felvételi beszélgetés időpontjáról és helyszínéről postai úton küldjük ki az értesítőt.

Maximálisan elérhető pontszám: 45 pont.

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságodat igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel intellektuális és szakmai kapacitásaidat. Fontos cél még motivációd megismerése is, így a felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs leveled a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet. A motivációs levél előzetes elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

A felvételi beszélgetés szakmai részeként az egyes mesterképzési szakoknál az alábbi témakörökkel kapcsolatos kérdésekre, kötetlen beszélgetésre számíthatsz (az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol):

Marketing mesterképzési szak:

 • marketingkutatás, piacelemzés
 • piacbefolyásolás
 • vásárlói magatartás
 • disztribúció és értékesítési csatornák
 • nemzetközi üzleti tevékenység

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak:

 • az értékteremetés eszközei a vállalati szférában
 • a hatékonyság, termelékenység, minőség, fogyasztói megelégedettség fontossága a versenyszférában és a nonprofit szektorban
 • az ellátási láncok irányításának fontossága a globalizált gazdaságban
 • a termelési, marketing es pénzügyi képességeken nyugvó vállalati stratégiák szerepe
 • a vállalati folyamatok tervezésének és megvalósításának problémái

Pénzügy mesterképzési szak:

 • gazdaságpolitika
 • pénzügytan
 • bankismeretek
 • vállalati pénzügyi ismeretek
 • vállalati pénzügyi tervezés, -elemzés

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak:

 • aktuális turisztikai trendek, kiemelten a fiatal generáció megváltozott útszervezési szokásainak jellemzői,
 • turisztikai desztinációk versenyképességi tényezői, példákkal  alátámasztva,
 • a turisztikai termékek tervezése és menedzselése során figyelembe vétel szempontjából kiemelt fontosságú  jellemzők,
 • a hotelmenedzsment és a korszerű gasztronómia témakörökben meghatározó jelentőségű kérdések,
 • turisztikai projektek menedzselésének sajátosságai.

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak:

 • vállalkozói kapacitás és a gazdasági fejlődés, versenyképesség kapcsolata
 • vállalkozói ökoszisztéma és az innovációs potenciál kapcsolata
 • az egyetemek és a vállalkozók kapcsolata, tudás spill over
 • vállalkozók finanszírozása
 • vállalkozók a nagyvállalatokban, a non-profit, az állami szektorban, szerepük, jelentőségük

Vezetés és szervezés mesterképzési szak:

 • a menedzsment fejlődésének tendenciái
 • napjaink legfontosabb menedzsment kihívásai
 • magyarországi gazdasági szervezetek vezetésének sajátosságai
 • a motiváció szerepe a teljesítmény fokozásában
 • termelési és szolgáltatási folyamatok menedzselésének alapvető különbségei

Többletpontok

 1. egyéb többletteljesítményért legfeljebb 10 többletpontot,
 2. előnyben részesítés alapján legfeljebb 8 többletpontot szerezhetsz.

A fenti szempontok alapján adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. Abban az esetben is csak 10 pontra vagy jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjaid összege ezt meghaladná.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
  • fogyatékosság: 2 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
  • szakterületen szerzett munkatapasztalat,
  • szakmai folyóiratban megjelent publikáció,
  • korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok,
  • szakkollégiumi tagság,
  • demonstrátori tevékenység,
  • OTDK-n kapott különdíj
 • OTDK 1-3. hely: 4 pont

Kreditelismertetés

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatók el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

Amennyiben olyan szakon szereztél oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, úgy elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolnod a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményezned. Ilyen szaknak tekinthetők, különösen a régi képzési szerkezet szerinti gazdasági szakcsoportba sorolt főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, szakirányú továbbképzések, illetve a gazdaságtudományi képzési terület új rendszerű alapképzési szakjai.

Segítségedre lehet a Mesterszak kereső is, amennyiben tanácstalan vagy.

Amennyiben más szakon végeztél felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KÁB) kell kérelmezned. A kérelmet PTE Felvételi szabályzatának 1. számú mellékletét képező űrlapon kell benyújtanod.

Kredit beszámítási űrlapok:

További részletek a kreditelismertetési eljárással kapcsolatban.

További hasznos linkek: 

Pontszámító kalkulátor

​2016-os felvételi ponthatárok

2017-es felvételi ponthatárok (keresztfélév)

2017-es felvételi ponthatárok

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább